Rozważania na temat produkcji filmu reklamowego zaczniemy zaskakująco, bo od podstaw, czyli relacji klient – dom produkcyjny.  Elementem, który powinien otworzyć dobrze funkcjonującą kampanię reklamową, jest brief.  Warto pamiętać, że brief to nic innego jak zwięzłe opisanie zadania. Powinien być on zatem szczegółowy i konkretny. Tak zbudowany stanowi podstawę do zrealizowania kompatybilnego z wymaganiami i oczekiwaniami klienta projektu. Nieprecyzyjny brief może łączyć się z katastrofą na etapie produkcji. Zatem stworzenie prawidłowego briefu, wygeneruje czas, który mógłby zostać niepotrzebnie stracony na  dostarczaniu wiadomości, które nie znalazły się w przekazie zlecenia.

Pomysłów na zrobienie dobrego briefu jest tyle ile wszystkich specjalistów zajmujących się reklamą. Nie ma jednego schematu, z którego korzystają wszyscy. Możemy jednak ułatwić Wam stworzenie takiego dokumentu, przedstawiając poniższe elementy, które niewątpliwie podstawą dobrego briefu są.

  1. Na początek warto postawić sobie pytanie, jakie wyzwanie przed nami stoi. Wyznaczyć cel kampanii. Chcielibyśmy klientów poinformować, wyedukować, zbudować ich świadomość dotyczącą marki, a może zależy nam na poszerzeniu grupy docelowej?
  2. Kolejnym elementem budującym dobry brief jest opis konsumenta, do którego się zwracamy, czyli określenie grupy docelowej. Kim są ludzie, do których chcielibyśmy przemówić naszą kampanią, jaki styl życia prowadzą, jaki światopogląd wyznają. Warto pamiętać aby nie podawać zbyt szerokiego spektrum grupy docelowej, mianowicie przedział 10-80 lat nadal nie mówi nic o konsumencie.
  3. Rzeczą, o której absolutnie nie można zapomnieć, jest zawarcie opisu konkurencji, która otacza naszą markę.
  4. W dobrym briefie powinna znaleźć się odpowiedź na pytanie co nasz odbiorca myśli teraz, a także co chcemy osiągnąć po realizacji działań, czyli co odbiorca ma myśleć po obejrzeniu naszej reklamy.
  5. Potrzeby konsumenta, czyli najprościej rzecz ujmując insight. Miejsce w briefie, w którym powinno zawrzeć się spostrzeżenie na temat pragnień konsumenta związanych z marką.
  6. Korzyści dla konsumenta, które wynikną z tego, że będzie używał danego produktu. Co chcielibyśmy mu dać. Tego elementu nie wolno zaniedbać ani wyolbrzymić, nie zamieniajmy briefu w kampanijne obietnice polityków.
  7. Charakter reklamy. To nic innego jak opis języka, którym chcielibyśmy przemawiać do konsumenta. Ma on być żartobliwy, naukowy, a może potoczny?
  8. W tym miejscu należy zawrzeć harmonogram działań. Kiedy rusza kampania? Ile czasu dom produkcyjny dostanie na zrealizowanie zdjęć?
  9. Planowany budżet. Czyli środki przeznaczone na produkcję.

 

Brief  to podstawa do zrobienia dobrej reklamy . Jest bowiem pierwszym impulsem, który wychodzi od zamawiającego do osoby kreatywnej ,rozbudza jej myślenie.  To meritum tego, co powinno się w zwięzły i logiczny sposób  przekazać konsumentowi o reklamowanym produkcie. Bez briefu to zadanie byłoby o wiele trudniejsze do zrealizowania.